วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แบบตัดกระโปรง

สำหรับกระโปรงนักเรียนนี้ เป็นกระโปรงทรงบานน้อยๆ มีจีบข้างละ 3 จีบ

มีวิธีการสร้างแบบตัดกระโปรงนักเรียนดังนี้ค่ะ
ภาพที่ 1 และ 2

นำแบบตัดเบื้องต้นของกระโปรงแบบที่ 1 มาขยายชายกระโปรงให้กว้างออก 5 ซ.ม.
ตามวิธีขยายชายกระโปรงแปลนที่ 2 


ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 เป็นแบบตัดที่กลิ้งเส้นที่ต้องการออกมา

ภาพที่ 5 และ 6 

นำแบบตัดกระโปรงชิ้นหลัง และกระโปรงชิ้นหน้ามาวางเส้นตัดแยก
โดยแบ่งครึ่งเส้นเอวเป็นสองส่วน วางเส้นตัดแยกเส้นแรก
แล้ววางเส้นตัดแยกอีก 2 เส้น ห่างจากเส้นแรก เส้นละ 5 ซ.ม.
จากนั้นแบ่งครึ่งเส้นชายกระโปรงเป็นสองส่วน วางเส้นตัดแยกเช่นกัน
แล้ววางเส้นตัดแยกอีก 2 เส้น ห่างจากเส้นแรก เส้นละ 6 ซ.ม.
จะได้กระโปรงเป็นสี่ส่วนในแต่ละชิ้น


ภาพที่ 7 และ 8

นำแบบตัดภาพที่ 5 และ 6 มาวางเส้นเกล็ดเอว
โดยการวัดเส้นเอวที่แบบตัดว่ากว้างเท่าไหร่ นำไปลบกับเส้นเอวจริงที่หารด้วย 4
เหลือเท่าใดนำมาแบ่งเป็น 3 ส่วน แล้ววางไว้ในเส้นตัดแยกทั้ง 3 เส้น ดังในภาพ

ภาพที่ 9 และ 10


เมื่อวางเกล็ดแล้ว ให้ตัดแบบออกเป็นชิ้นๆ ทั้ง 4 ชิ้น นำมาแยกแบบดังนี้
เริ่มจากชิ้นหลัง วางชิ้นที่ 1 ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ แล้ววางชิ้นที่ 2
ให้เส้นเอวชิ้นที่ 2 ห่างจากชิ้นแรก 6 ซ.ม. ชายกระโปรงห่าง 10 ซ.ม.
วางชิ้นที่ 3 และ 4 ให้ระยะห่างตามในภาพ

ชิ้นหน้าจะวางชิ้นที่ 4 ก่อน แล้ววางชิ้นที่ 3-2-1 ตามลำดับ
ความห่างของเกล็ดเท่ากับชิ้นหลัง

ภาพที่ 11 และ 12 แสดงให้เห็นว่าเกล็ดที่เอวนั้นจะต้องเย็บตามเส้นทึบที่แสดงไว้ด้วย
การขยายเส้นชายกระโปรงให้ส่วนจีบทบกว้างกว่าการขยายที่เอว
จะช่วยให้ชายกระโปรงมีน้ำหนัก ทิ้งตัวได้สวยวิธีการวางแบบตัดผ้ากระโปรงนักเรียนให้พับผ้าด้านยาวเป็นผ้าสันทบ 2 ชั้น เท่ากัน วางแบบตัดบนผ้า
ให้เส้นกลางตัวของแบบตัดทั้งสองชิ้นชิดกับเส้นสันทบผ้า
วางเส้นเผื่อเย็บด้วยชอร์ค ตามเส้นไข่ปลา


กระโปรงแบบนี้ตัดด้วยผ้าหน้า 36 นิ้ว ใช้ผ้าประมาณ 2 เท่าของความยาวกระโปรง
และบวกอีก 35 ซ.ม. เป็นส่วนเผื่อเย็บ-กระเป๋ากระโปรงและผ้าขอบเอววิธีสร้างแบบตัดกระเป๋ากระโปรงนักเรียน


ภาพที่ 13 นำแบบตัดกระโปรงชิ้นหน้ามาวางรูปกระเป๋าตามในภาพ

ภาพที่ 14 แบบตัดกระเป๋าที่กลิ้งออกมา 


วิธีการเย็บกระโปรงนักเรียน

1.นำกระโปรงทั้ง 2 ชิ้น มาทำการเย็บริมผ้ากันลุ่ยให้เรียบร้อยทั้งสองชิ้น

2.เนาเส้นจีบจากเส้นเอวไปถึงชายกระโปรง แล้วเย็บทับเส้นที่กลิ้งไว้ จากเส้นเอวลงมา 10 ซ.ม.

3.นำไปรีดให้ผ้าด้านในส่วนที่จีบไว้พลิกเข้าหาเส้นกลางตัว

4.เย็บทับเส้นที่จีบจากเส้นเอวลงมา 10 ซ.ม. ให้รอยเย็บห่างริมผ้าประมาณ 1/2 ซ.ม.
ดึงปลายด้ายที่เย็บไปผูกไว้ด้านใน


5.นำผ้ากระเป๋ามาพับริม แล้วเนาติดกระโปรงซีกขวามือให้ห่างรอยกลิ้งประมาณ 1 ซ.ม.
ทำแบบเดียวกันทั้งกระโปรงชิ้นหน้าและชิ้นหลังซีกขวามือ


6.พลิกผ้าด้านหน้าออกมา แล้วพับริมผ้าของกระโปรงทับผ้ากระเป๋า
เย็บทับริมอีกครั้ง จะเห็นเป็นเส้นเย็บขนานกับเส้นที่เย็บไว้


7.ทบกระเป๋า เนาเส้นตะเข็บข้างของกระโปรงชิ้นหน้ากับชิ้นหลังให้รอยกลิ้งตรงกัน
แล้วเย็บปากกระเป๋าตอนบนลงมา 3 ซ.ม. คงเหลือปากกระเป๋าไว้ 13 ซ.ม.
เย็บก้นกระเป๋า และเย็บเส้นตะเข็บข้าง


8.เย็บเส้นตะเข็บข้างของกระโปรง ด้านซ้ายติดซิป
9.ติดขอบเอว พับชายกระโปรงสอยให้เรียบร้อย


เป็นอันว่าได้กระโปรงนักเรียนแล้ว 1 ตัวนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น